YOİKK 2018 Reformları - Vergi Ödemenin Basitleştirilmesi

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu’nun 2017 – 2018 Eylem Planı kapsamında gerçekleştirilen reformlardan bir diğer ise vergilerin düşürülmesi ve vergi ödemenin kolaylaştırılması başlığı altında yer aldı.

Hangi Reformlar Gerçekleştirildi?

• Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, teknoparklarda, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde ve üniversitelerin araştırma laboratuvarlarında kullandıkları yeni makine ve teçhizat alımlarına 31 Aralık 2019'a kadar KDV istisnası sağlandı.

• İçerisinde benzer bilgilerin bulunduğu ve daha önce ayrı ayrı verilen SGK ve Muhtasar beyannamelerinin birlikte verilmesi uygulamasının 2018 yılının Temmuz ayında yürürlüğe girecek olması sağlandı.

<<YOİKK 2017-2018 Reformları Sayfasına dönmek için tıklayınız.

 

 

<<YOİKK 2017-2018 Reformları Sayfasına dönmek için tıklayınız.

Paylaş