Gümrük Kanununun Bazı Maddelerde Değişiklik Yapıldı.

alt4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Resmi Gazetede yayımlandı.

Resmi Gazeteye ulaşmak için

Paylaş