Türkiye'deki KOBİ Tanımları

24.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de 2018/11828 Karar yayımlanarak yürürlüğe giren, "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik" ile KOBİ tanımı revize edilmiştir.

Bu tanıma göre, KOBİ'ler aşağıdaki gibi sınıflandırılmaktadır:

Kriter​

Mikro Ölçekli KOBİ ​

Küçük Ölçekli KOBİ ​

Orta Ölçekli KOBİ ​

Çalışan Personel Sayısı ​

‹ 10 ​

‹ 50 ​

‹ 250​

Yıllık Net Satış Hâsılatı​

≤ 3 Milyon TL ​

≤ 25 Milyon TL ​

≤ 125 Milyon TL​

Yıllık Mali Bilanço Toplamı​

≤ 3 Milyon TL ​

≤ 25 Milyon TL ​

≤ 125 Milyon TL​

 

"Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik"e ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Paylaş